Organizers

Organized by:

Czech ACM Chapter
Czech ACM Chapter
http://acm.org
https://contest.felk.cvut.cz

Hosted by:

České vysoké učení technické v Praze
https://www.cvut.cz