Zajímavé odkazy

Soutěž

Celosvětové stránky soutěže ACM-ICPC https://icpc.global
Předchozí soutěže v Praze https://contest.felk.cvut.cz

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze http://www.cvut.cz
Fakulta elektrotechnická http://www.fel.cvut.cz
Katedra počítačů http://cs.felk.cvut.cz