ACM Programming Contest

Základní informace o soutěži

ACM Programming Contest je celosvětová soutež pořádaná americkou organizací Association for Computing Machinery, nejstarší počítačovou organizací na světě vůbec (existuje od roku 1947!). Soutěž je určena studentům vysokých škol po celém světě a probíhá ve dvou hlavních kolech - nejprve se soutěžící přihlásí do regionálního kola podle geografické polohy svého státu (například v Evropě je pět regionů). Nejlepší týmy z těchto kol postupují do světového finále, které se každý rok koná jinde.

Stalo se již tradicí, že se na ČVUT v Praze pořádá ještě před regionálním kolem přípravné kolo této soutěže (tzv. CTU Open Contest), jehož hlavním účelem je vybrat nejlepší tým pro reprezentaci ČVUT v kole regionálním a především tento tým lépe seznámit s prostředím soutěže a potřebnou taktikou. Aby toto kolo bylo zajímavější, mohou se do něj hlásit nejenom studenti ČVUT, ale i týmy z libovolné jiné české vysoké školy. Tím je i jim dána příležitost dobře se na regionální kolo připravit.

Z podobných důvodů se před tímto českým kolem občas koná ještě jedno další, které je určeno pouze studentům FEL a jeho účelem je připravit studenty FEL ČVUT na další účast v soutěži.

Proč byste se měli zúčastnit?

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že účast v této soutěži je velmi zajímavá a většinou i zábavná. Pokud máte v sobě alespoň trochu soutěživosti, určitě se vám bude líbit. Svědčí o tom i to, že naprostá většina soutežících se pak dobrovolně (!) účastní i dalších ročníků. Jestliže jste navíc alespoň trochu šikovní programátoři, máte šanci postoupit do regionálního kola a podívat se tak "do světa". Navíc může dobrý výsledek zvýšit vaši prestiž a například vám pomoci při získávání zaměstnání apod. A kromě toho je během všech kol soutěže zajištěno občerstvení zdarma!!! Pokud vás ani tohle nenadchlo, pak asi nemá cenu, abyste četli dál... :-(

Pokud se rozhodnete přihlásit, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto postupu. Nejdříve si však nezapomeňte přečíst pravidla soutěže.

Základní podmínky soutěže

 • občerstvení je během vlastní soutěže zajištěno!!! ;)
 • souteže se účastní tříčlenné týmy; tým může mít i méně než 3 členy, ale nebude nijak zvýhodňován oproti ostatním
 • řeší se 5 až 10 úloh; nejde o znalost knihoven a implementačních detailů, ale o nalezení efektivního algoritmu
 • vlastní soutež trvá 5 hodin čistého času
 • jeden tým má k dispozici pouze jeden počítač
 • řešení se vyhodnocuje plně automaticky; program je otestován na konkrétních datech a pokud je jeho výstup správný, je vyhodnocen jako správný; nezáleží tedy na "kráse", ale na funkčnosti a efektivnosti algoritmu; hodnocení je zcela objektivní
 • odevzdaná úloha, která nevyhověla zadání, je vrácena a tým má možnost ji přepracovat a znovu odevzdat
 • hlavním kritériem hodnocení je počet odevzdaných funkčních úloh, teprve na druhém místě je čas
 • na soutěž je povolena jakákoliv vlastní literatura
 • nesmějí se používat kalkulačky, mobilní telefony, pagery, jiná komunikační zařízení a vlastní hardware
 • programuje se v C, C++, Javě nebo v Pythonu, záleží na volbě soutěžících (každá úloha může být v jiném jazyce)
 • soutěž probíhá vždy ve dvou dnech; v pátek je seznámení se systémem a cvičné kolo, kdy si všechny týmy mohou vyzkoušet prostředí soutěže na jednoduchých úlohách; v sobotu je pak vlastní soutěž a vyhlášení výsledků
 • soutěžícími mohou být studenti z libovolné české vysoké školy, po dohodě s organizátory i studenti doktorandského studia nebo asistenti
 • nárok na postup do regionálního kola však mají pouze ty týmy, které budou splňovat mezinárodní pravidla soutěže
 • účast v regionálním kole může po organizační stránce Katedra počítačů FEL ČVUT zajistit pouze třem nejlepším týmům z ČVUT; studenti jiných vysokých škol se při případném postupu musí dohodnout se zástupci své školy na podrobnostech další účasti a na způsobu hrazení nákladů
 • podrobnější informace o soutěži a příklady zadání úloh z minulých let můžete najít na oficiálních webových stránkách soutěže
 • v případě nejasností se bez okolků můžete obrátit na e-mailovou adresu cinfo@contest.felk.cvut.cz nebo (v horším případě) osobně na následující osoby:
  • Honza Kubr, Katedra počítačů FEL ČVUT, Karlovo náměstí 13, Pha 2
  • Božena Mannová, Katedra počítačů FEL ČVUT, Karlovo náměstí 13, Pha 2