ACM Programming Contest

Základní informace o soutěži

Programming Contest je celosvětová soutež, která je určena studentům vysokých škol po celém světě a probíhá ve dvou hlavních kolech - nejprve se soutěžící přihlásí do regionálního kola podle geografické polohy svého státu (například v Evropě je pět regionů). Nejlepší týmy z těchto kol postupují do světového finále, které se každý rok koná jinde.

Stalo se již tradicí, že se na ČVUT v Praze pořádá ještě před regionálním kolem přípravné kolo této soutěže (tzv. CTU Open Contest), jehož hlavním účelem je vybrat nejlepší tým pro reprezentaci ČVUT v kole regionálním a především tento tým lépe seznámit s prostředím soutěže a potřebnou taktikou. Aby toto kolo bylo zajímavější, mohou se do něj hlásit nejenom studenti ČVUT, ale i týmy z libovolné jiné české vysoké školy. Tím je i jim dána příležitost dobře se na regionální kolo připravit.

Z podobných důvodů se před tímto českým kolem občas koná ještě jedno další, které je určeno pouze studentům FEL a jeho účelem je připravit studenty FEL ČVUT na další účast v soutěži.

Proč byste se měli zúčastnit?

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že účast v této soutěži je velmi zajímavá a většinou i zábavná. Pokud máte v sobě alespoň trochu soutěživosti, určitě se vám bude líbit. Svědčí o tom i to, že naprostá většina soutežících se pak dobrovolně (!) účastní i dalších ročníků. Jestliže jste navíc alespoň trochu šikovní programátoři, máte šanci postoupit do regionálního kola a podívat se tak "do světa". Navíc může dobrý výsledek zvýšit vaši prestiž a například vám pomoci při získávání zaměstnání apod. A kromě toho je během všech kol soutěže zajištěno občerstvení zdarma!!! Pokud vás ani tohle nenadchlo, pak asi nemá cenu, abyste četli dál... :-(

Pokud se rozhodnete přihlásit, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto postupu. Nejdříve si však nezapomeňte přečíst pravidla soutěže.

Základní podmínky soutěže

 • občerstvení je během vlastní soutěže zajištěno!!! ;)
 • souteže se účastní tříčlenné týmy; tým může mít i méně než 3 členy, ale nebude nijak zvýhodňován oproti ostatním
 • řeší se 5 až 10 úloh; nejde o znalost knihoven a implementačních detailů, ale o nalezení efektivního algoritmu
 • vlastní soutež trvá 5 hodin čistého času
 • jeden tým má k dispozici pouze jeden počítač
 • řešení se vyhodnocuje plně automaticky; program je otestován na konkrétních datech a pokud je jeho výstup správný, je vyhodnocen jako správný; nezáleží tedy na "kráse", ale na funkčnosti a efektivnosti algoritmu; hodnocení je zcela objektivní
 • odevzdaná úloha, která nevyhověla zadání, je vrácena a tým má možnost ji přepracovat a znovu odevzdat
 • hlavním kritériem hodnocení je počet odevzdaných funkčních úloh, teprve na druhém místě je čas
 • na soutěž je povolena jakákoliv vlastní literatura
 • nesmějí se používat kalkulačky, mobilní telefony, pagery, jiná komunikační zařízení a vlastní hardware
 • programuje se v C, C++, Javě nebo v Pythonu, záleží na volbě soutěžících (každá úloha může být v jiném jazyce)
 • soutěž probíhá vždy ve dvou dnech; v pátek je seznámení se systémem a cvičné kolo, kdy si všechny týmy mohou vyzkoušet prostředí soutěže na jednoduchých úlohách; v sobotu je pak vlastní soutěž a vyhlášení výsledků
 • soutěžícími mohou být studenti z libovolné české vysoké školy, po dohodě s organizátory i studenti doktorandského studia nebo asistenti
 • nárok na postup do regionálního kola však mají pouze ty týmy, které budou splňovat mezinárodní pravidla soutěže
 • účast v regionálním kole může po organizační stránce Katedra počítačů FEL ČVUT zajistit pouze třem nejlepším týmům z ČVUT; studenti jiných vysokých škol se při případném postupu musí dohodnout se zástupci své školy na podrobnostech další účasti a na způsobu hrazení nákladů
 • podrobnější informace o soutěži a příklady zadání úloh z minulých let můžete najít na oficiálních webových stránkách soutěže
 • v případě nejasností se bez okolků můžete obrátit na e-mailovou adresu cinfo@contest.felk.cvut.cz nebo (v horším případě) osobně na následující osoby:
  • Honza Kubr, Katedra počítačů FEL ČVUT, Karlovo náměstí 13, Pha 2
  • Božena Mannová, Katedra počítačů FEL ČVUT, Karlovo náměstí 13, Pha 2