Katedra počítačů ČVUT FEL & Czech ACM Chapter

Soutěž v programování 1999

Tolary

tolary.p, tolary.c, tolary.C


Na ostrově Contestland mají měnu, nazývanou tolary, 1 tolar se dále dělí na 100 kentů (k). Měna se skládá z bankovek nominální hodnoty: 100, 50, 20, 10, a 5 tolarů a mincí hodnoty: 2 a 1 tolar a 50, 20, 10 a 5 kentů.

Vaším úkolem je napsat program, který dokáže správně vypočítat, kolika možnými různými způsoby lze sestavit libovolnou zadanou částku, z výše uvedených bankovek a mincí. V sestaveních nezáleží na pořadí. Tedy například 20k lze sestavit 4 různými způsoby:

  • 20k
  • 2*10k
  • 10k + 2*5k
  • 4*5k

Specifikace vstupu

Vstup se skládá z N zadání. První řádek vstupu obsahuje pouze celé kladné číslo N. Dále následují jednotlivá zadání. Každé zadání je tvořeno jedním řádkem, na němž je jedno desetinné číslo M, , dělitelné 5k.

Specifikace výstupu

Pro každě zadání program vytiskne jeden řádek ve tvaru `Pocet ruznych sestaveni je X.', kde X je počet různých sestavení, kterými je možno sestavit zadanou částku.

Příklad vstupu

2
0.20
2.00

Příklad výstupu

Pocet ruznych sestaveni je 4.
Pocet ruznych sestaveni je 293.