Katedra počítačů ČVUT FEL & Czech ACM Chapter

Soutěž v programování 1999

Stavitel

stavitel.p, stavitel.c, stavitel.C


Matěj se vždy chtěl stát architektem a již jako malý se vyžíval ve stavbě různých architektonických skvostů. Vzhledem ke svým možnostem byl však značně limitován a pro vytváření svých budov používal dřevěné kostky, které stavěl na sebe. Tyto sloupce kostek vždy umístil na šachovnicovou podložku tvaru čtverce obsahující políček. Matěj pokládal kostky na podložku tak, že každý sloupec zakrýval právě jedno políčko šachovnice (náhodou to tak vyšlo, že políčko šachovnice mělo stejný rozměr jako kostka).

Zde je příklad jednoho z jeho děl. Podložka měla rozměr políčka.Byl hrdý na to, jaké budovy postavil, ten řád a dokonalost z nich přímo čiší. Ostatní to neviděli a považovali jeho výtvory za nesmyslné. Co chudák Matěj zmůže, jeho genialitu ocení lidé až mnohem později. Aby se jeho dílo dochovalo, rozhodl se, že své budovy nakreslí na papír a pečlivě uschová. Protože kreslení třírozměrných budov pro něj bylo příliš náročné, dělal dva nákresy: jeden zepředu (bylo možné vidět pouze přední stěny kostek) a jeden zprava (bylo možné vidět pouze pravé stěny kostek). Nákresy byly ve skutečnosti dvourozměrnými průměty objektů, které Matěj postavil (tzv. nárys a bokorys).

Toto jsou Matějovy nákresy vztahující se k výše uvedenému příkladu.Matěj byl přesvědčen, že pomocí těchto nákresů bude kdykoli schopen budovy znovu postavit. Po delší době objevil své nákresy z dětství a zjistil, že se mýlil. Z většiny párů nákresů byl schopen postavit více než jednu budovu, která odpovídala nákresům. Objevil, že z každé dvojice nákresů, které udělal, je možné postavit tzv. minimální budovu (tj. budovu, která se skládá z minimálního počtu kostek L, přičemž obrysy zepředu a zprava odpovídají nákresům) a tzv. maximální budovu (tj. budovu, která se skládá z maximálního počtu kostek M, přičemž obrysy zepředu a zprava odpovídají nákresům).

Z výše uvedených nákresů je možné postavit minimální budovu složenou pouze ze L = 7 kostek a maximální budovu složenou ze M = 17 kostek například takto:Matěj začal pro každou dvojici nákresů určovat hodnoty L a M, ale brzy zjistil, že je velice zdlouhavá a nudná práce. Vaším úkolem je napsat program, který tuto práci udělá za něj.

Specifikace vstupu

Vstup se skládá z N zadání. První řádek vstupu obsahuje pouze celé kladné číslo N. Dále následují jednotlivá zadání. Každé zadání se skládá ze tří řádků. Na prvním řádku zadání je jedno kladné celé číslo K (ne větší než 100) udávající rozměr podložky. Druhý resp. třetí řádek zadání obsahuje popis nákresu zepředu resp. zprava. Popis nákresu se skládá z posloupnosti K nezáporných celých čísel vzájemně oddělených mezerou. Každé číslo udává výšku příslušného sloupce kostek. Z uvedených nákresů je vždy možné postavit alespoň jednu budovu.

Specifikace výstupu

Pro každé zadání program vypíše `Minimalni budova obsahuje L kostek, maximalni M kostek.', kde L a M budou nahrazeny příslušnými číselnými hodnotami.

Příklad vstupu

2
4
2 0 3 1
1 1 2 3
1
1
1
Příklad výstupu
Minimalni budova obsahuje 7 kostek, maximalni 17 kostek.
Minimalni budova obsahuje 1 kostek, maximalni 1 kostek.