Katedra počítačů ČVUT FEL & Czech ACM Chapter

Soutěž v programování 1999

Plot

plot.p, plot.c, plot.C


Laura zdědila po prarodičích čtvercovou paseku na Šumave. Jako milovnice lesa se rozhodla, že ji zasází modříny. Vysázela je velice pečlivě, řady byly od sebe vzdálené 1 metr a v nich stromky také v metrových rozestupech (stromky tvořily opravdu přenádhernou pravoúhlou síť).Laura ale jako dívka z města (konkrétně z Českých Budějovic, Žižkovo nám. 8, třetí patro) naprosto netušila, že musí stromky ochránit před okusem spárkatou zvěří. Jakmile to spárkatá zvěř odhalila, nelenila a okusem poškodila nový porost. Chudák Laura. V každé řadě jí zbyl právě jeden stromek. Rozhodla se tedy, že zakoupí pletivo a kolem všech zbývajících stromků postaví plot. To je ovšem nákladná záležitost, takže musí zjistit, kolik metrů pletiva bude potřebovat. Plot se může dotýkat stromků, jejich průměr považujme za zanedbatelný.

Specifikace vstupu

Vstup se skládá z N zadání. První řádek vstupu obsahuje pouze celé kladné číslo N. Dále následují jednotlivá zadání. Každé zadání obsahuje dva řádky, na prvním řádku je jedno číslo M, které udává rozměr paseky, , na druhém řádku následuje M čísel oddělených mezerou, představující číslo přeživšího stromku od začátku řady, postupně pro všech M řad.

Specifikace výstupu

Pro každé zadání program vytiskne jeden řádek s číslem představujícím nejmenší dostačující délku pletiva, zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo.

Příklad vstupu

1
8
5 5 6 1 8 5 6 6

Příklad výstupu

20