ACM Programming Contest
kódování češtiny

FEE Local Contest, 1998

The Contest was held on May 23rd, 1998 at CTU Prague, FEE, Department of Computer Science and Engineering. The main sponsor was Hewlett Packard Czech Republic.

If you want you can look at the problems statement (unofficial translation) and at the final results.

Školní kolo FEL ČVUT, 1998

Školní kolo proběhlo dne 23. května 1998 v prostorách Katedry počítačů FEL ČVUT. Zúčastnilo se celkem 28 soutěžních týmů, z nichž osm postoupilo do CTU Open kola. Podrobnější informace o umístění jednotlivých týmů naleznete na samostatné stránce s výsledky.

Zde se můžete podívat na zadání úloh.

Průběh soutěže byl jako vždy zajímavý a dramatický. Letos snad ještě více než obvykle, vzhledem k několika výpadkům systému. Smůla začala pořadatele pronásledovat již od časného rána, kdy si kopírka, na které se vyráběly papíry se zadáním úloh, usmyslela, že poněkud zpestří situaci, a kopírovala v tak vysoké kvalitě, že nebylo možné rozeznat některá čísla. Především kvůli těmto problémům se zahájení opozdilo o celých 40 minut.

Tím však vše zdaleka neskončilo. Přibližně po dvou hodinách soutěže hardwarově naprosto odpadlo jedno ze tří Pentií, na kterých soutěžící pracovali. Aby nebyla třetina týmů výrazně znevýhodněna, byli okamžitě všichni soutěžící vyhnáni na svačinu. Kupodivu většinou ani příliš neprotestovali. ;) Zatímco obložených housek valem ubývalo, nastavil administrátor stanic vše tak, aby soutěžící používali pouze dva zbylé stroje. Za 20 minut mohla soutěž opět pokračovat.

A aby výpadků nebylo málo, odporoučel se po dalších dvou hodinách souborový systém, který sdílely všechny zúčastněné počítače. Následky byly velmi vážné, ale nakonec se opět podařilo vše upravit pro poslední hodinu soutěžení. Jednomu týmu bohužel zmizely z adresáře některé soubory, ale nutno přiznat, že svůj nelehký úděl přijal statečně a ihned se pustil do opisování posledního papírového výtisku.

Samotný software pro vyhodnocování byl letos značně přepsán, aby podporoval distribuované zpracování na více strojích. Přestože měl tedy v pátek a v sobotu svoji premiéru, běžel velmi dobře. Jeho vinou došlo za celou dobu soutěže pouze k jedinému malému výpadku, kdy po dobu zhruba pěti minut nemohli soutěžící odevzdávat své úlohy. Většina týmů tuto skutečnost ani nepostřehla. Nicméně, vysvětlujte soutěžícím, že software je naprosto v pořádku, když právě zažili dvě dlouhá přerušení. Nevěřili nám. A upřímně řečeno, ani se jim příliš nedivím. ;)