ACM Programming Contest
kódování češtiny

CTU Open Contest, 1997

The Contest was held on May 17th, 1997 at CTU Prague, FEE, Department of Computer Science and Engineering. The main sponsors were Microsoft and Hewlett Packard Czech Republic.

If you want you can look at the problems statement (unofficial translation) and at the final results.

Pražské kolo, 1997

Pražské kolo v roce 1997 se konalo dne 17. května 1997 v prostorách Katedry počítačů FEL ČVUT. Soutěž proběhla pod záštitou Rektorátu ČVUT, Katedry počítačů FEL ČVUT a na sponzorování se mimo jiné podílely společnosti Microsoft a Hewlett Packard.

Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout zadání úloh a stránku s výsledky.