ACM Programming Contest
kódování češtiny

!we are sorry but this page is in czech only!

Školní kolo FEL ČVUT, 1997

Fakultní kolo v roce 1997 se konalo dne 3. května 1997 v prostorách Katedry počítačů FEL ČVUT. Soutěž proběhla pod záštitou Rektorátu ČVUT, Katedry počítačů FEL ČVUT a na sponzorování se mimo jiné podílela především společnost Hewlett Packard v České republice.

Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout zadání úloh a stránku s výsledky.