Vyhodnocení ankety

Anketu o tom, jak se Vám líbilo CTU Open 2010, vyplnilo 86 účastníků soutěže. Všem za vyplnění velmi děkujeme. Vážíme si Vašeho názoru a pokusíme se Vaše připomínky zohlednit v dalších ročnících soutěže.
Tu jsou sumární výsledky:

 

Program soutěže, tj. časový průběh, organizace atd.

Graf1

Sumárně slovní hodnocení:
30x Dlouhé čekání v pátek před testovacím kolem, nuda
5x Druhý den vše OK
4x Tragicky pomalé testovací kolo
4x Vše OK
2x Zrušit testovací kolo
2x Více času na úlohy
1x Začít v pátek dříve

Komentář pořadatelů:
Testovací kolo zrušit dost dobře nemůžeme - jednak je důležité pro nováčky, ale také pro nás. Dovedete si představit, že bychom páteční problémy měli až v sobotu? Mimochodem, účast je nepovinná.

Jinak si samozřejmě uvědomujeme, že páteční program neproběhl ideálně. Vyskytly se i názory, že "je to evidentně šité horkou jehlou". Ano, občas trochu je. Valná většina organizátorů již na Katedře počítačů nepracuje, často mají rodiny a je nadlidské úsilí sehnat je dohromady před soutěží alespoň jednou. Mimochodem, rádi uvítáme každou pomoc, příští rok se přihlaste. ;)

Kromě toho jsou všechny počítačové učebny používány pro výuku a nemáme je k dispozici dříve než v pátek odpoledne. Letos to navíc bylo zkomplikované ještě tím, že se nám na poslední chvíli přihlásilo více týmů, než jsme čekali, a museli jsme použít další (a nevyzkoušenou) učebnu.

Takže se obávám, že dřívější start prostě není za současných okolností možný. Nicméně pro příští rok zvážíme posun programu, aby se sice začalo stejně pozdě jako letos, ale podle plánu. :-) Tím by mohlo odpadnout čekání.

Soutěžní prostředí

Graf2
Sumárně slovní hodnocení:
10x Pomalé prostředí netbeans (téměř nepoužitelné)
7x Pomalý systém při testovacím kole
7x Přidat Eclipse
7x Vše OK
2x Povolit submit i přes konzoli
2x Chybí jazyk Python
2x Nefungoval compile script
2x Nedostatečné HW vybavení
2x Provést indexaci (inicializaci) netbeans předem
2x Druhý den rychlost OK
2x Umožnit předem před soutěží si nastavit prostředí
1x Problém při scrollování v textovém editoru, pomalé programy z Javy, přidat codeblocks, chybí dokumentace k Javě v IDE, dodat highlighting a templaty do vimu, lépe uklizené toalety, zjednodušit webový submit, nepoužitelná myš, nedostatečné větrání, kurzor myši byl ve tvaru přesýpacích hodin, zrušit netbeans, polorozpadlá židle, vracet výstup z programů (kvůli výjimkám), mít na tým 3 počítače, více fyzického prostoru pro tým, moci použít vlastní HW, nevhodná klávesnice s malým enterem, dodat menší vývojářské nástroje např geany, poděkování za zrychlení vyhodnocovacího serveru
Komentář pořadatelů:
Tady je mnoho věcí (a zejména rychlost) způsobených tím, že se celá soutěž provozuje po síti. Jakýkoli jiný způsob je ale v podstatě nereálný - diskový prostor na stanicích nemáme (je to normální učebna) a provoz z CD-ček je (z našeho pohledu) značně neflexibilní.

Python chybí, protože chybí i v dalších kolech. Totéž se dá říct i o některých dalších věcech (nemožnost vidět výstup programu atp.) - jde o kvalifikaci pro další kola, podmínky se proto snažíme držet stejné.

Zajištění během soutěže, tj. jídlo, tisk, zázemí atd.

Graf3
Sumárně slovní hodnocení:
14x Bylo málo jídla (baget)
6x Pochvala za bezproblémový tisk
5x Vše OK
4x Neomezovat pití u PC
3x Neomezovat jídlo u PC
2x Lepší kávu
2x Chyběla neperlivá minerálka
2x Špatné židle
1x Něco jiného než bagety (pizza), přidat ovoce, pomalé OS, více fyzického místa pro tým, použití i druhého monitoru (rank, mailová schránka), káva byla výborná, málo místa pro odložení věcí, průvan v místnosti
Komentář pořadatelů:
S plným žaludkem se hůř myslí, takže střídmým přísunem jídla jsme vám pomohli k lepším výkonům ;-) Zkusíme na příště zařídit více jídla.

Úkoly

Graf4

Graf5
Sumárně slovní hodnocení:
8x Úlohy byly těžké
8x Úlohy byly OK
5x Více vzájemně vyvážit jednotlivé úlohy (moc velké skoky)
4x Lépe strukturovat zadání (nepodstatné části italikou nebo méně obšírně)
4x Lépe jednoznačně definovat zadání (co dělat při chybném vstupu?)
2x Lépe specifikovat vrácené stavy (runtime error = došla paměť???)
2x Řešení úloh by mělo být cca do 50 řádek
2x Malý časový limit na úlohu
1x Úlohy byly lehké, úlohy by měly být v CZ/SK verzi
Komentář pořadatelů:
Je poměrně těžké odhadnout obtížnost úloh předem, obzvlášť v tomto kole, kde se účastní jak úplní nováčci, tak potencionální světoví finalisté. Prostě "nám to zas tak těžké nepřišlo" - původně byly dokonce i obavy, že by někdo mohl vyřešit vše. Je pravda, že za dvěma nejlehčími úlohami byl celkem velký obtížnostní skok k těm dalším. Na to se pokusíme dát příští rok lepší pozor.

K požadavku "lépe definovat zadání" uvítáme konkrétní stížnosti a komentáře, protože si myslíme, že bylo dostatečně specifické. Tomu odpovídá i skutečnost, že jsme během soutěže nedostali žádný podstatný dotaz na něco, co by podle nás v zadání napsáno nebylo. "Co dělat při chybném vstupu", o tom se mluvilo několikrát při páteční instruktáži - dělat lze cokoli, protože chybný vstup se nebude vyskytovat. Stejně tak byly vysvětleny i chybové stavy a byl i prostor pro dotazy.

Označit nějaké informace v zadání jako "nepodstatné" je zcela zbytečné. To už je tam nemusíme psát vůbec. Součástí řešení a práce týmu je i nalezení podstaty problému v textovém popisu. Jinak letošní zadání rozhodně nepovažuji v porovnání s jinými ročníky nebo koly za "obšírné". Snad s výjimkou úlohy Easy (kde to byl záměr) byly nepodstatné informace velmi zkráceny.

Soutěžní místo

Graf6
Sumárně slovní celkové hodnocení:
7x Soutěž byla OK
5x Přijdu příště
2x Nudné čekání v pátek
1x Lépe specifikovat vrácené stavy (málo hintů pro zjištění chyby), soutěž byla moc těžká, příště nepřijdu, příště remote site i v Banské Bystrici, zavést obousměrný videopřenos, proč je soutěž jen pro Bc. studenty; nelze pro Mgr. či absolventy?, nezařazovat nesoutěžní týmy do výsledkovky, dát do pokynů, aby do IS soutěžící vyplňovali svá jména i s diakritikou
Komentář pořadatelů:
Je potřeba znovu zdůraznit, že jedním z cílů CTU Open je maximální podobnost s dalšími koly soutěže. Proto jsou informace o chybě takové, jaké jsou, proto existují omezení na věk a dobu studia účastníků (mimochodem, omezení podle dosaženého titulu, pokud vím, již neplatí). Kompletní výsledkovka včetně neoficiálních týmů je na webu CTU Open. Výsledkovka bez neoficiálních týmů je na stránkách Baylor.

line