e-mail e-mail how to use these pages? how to use these pages?

ACM Programming Contest
e-mail

CTU Open 2008 - Problem set

        in out PostScript PDF solution
[-a-] Alea iacta est a.in a.out a.ps a.pdf a.c a.java
[-b-] On-Line Banking b.in b.out b.ps b.pdf b.C b.java
[-c-] International Collegiate Programming Contest c.in c.out c.ps c.pdf c.java
[-d-] Careful Declaration d.in d.out d.ps d.pdf d.c d.java
[-e-] Stock Exchange e.in e.out e.ps e.pdf e.c e.java
[-f-] Wooden Fence * f.in f.out f.ps f.pdf f.c f.java
[-g-] Safe Gambling g.in g.out g.ps g.pdf g.c g-fast.c
[-h-] Government Help h.in h.out h.ps h.pdf h.c h.java
[-i-] Tree Insertions i.in i.out i.ps i.pdf i.c i.java
Introduction, intro.ps, intro.pdf
Presentation of solutions


* Problem Wooden Fence was taken from World Finals 1999 (Problem D, The Fortified Forest)

Poznámka:
V tomto kole bohužel došlo k chybě ve vstupních datech úlohy Banking. Především se v nich původně vyskytovalo číslo účtu, které nebylo čtyřciferné (dokonce bylo záporné). Chyba byla na upozornění soutěžících odstraněna již v průběhu soutěže. Přesto v datech zbyla ještě jedna, která zůstala neodhalena až do skončení: vstupní data obsahují mezi číslem účtu a počáteční částkou dvě mezery místo jedné.
Upřímně se tímto omlouváme všem týmům, které byly chybou v úloze B nějakým způsobem poškozeny.