ACM Programming Contest

Registrační formulář

Uzávěrka registrace je v pátek 24. října ve 12:00!

Tato stránka je určena k on-line registraci týmů pro CTU Open Contest. Do následujícího formuláře vyplňte údaje o všech členech týmu a stiskněte tlačítko "Přihlásit se". Pokud má váš tým méně než tři členy, zbylá políčka nechte prázdná.

Položky nadepsané tučným písmem jsou povinné a přihláška týmu nebude akceptována, pokud nebudou všechny tyto položky vyplněny. Jedinou výjimkou jsou údaje u třetího (a případně i druhého) člena týmu, pokud má tento tým méně než tři členy. Ostatní položky jsou nadepsány kurzívou a jsou nepovinné. Pokud tedy z nějakého důvodu nechcete, nemusíte je vyplňovat. Všechny povinné a nepovinné položky jsou navíc vypsány v tabulce umístěné za formulářem.

Na začátek formuláře se zapíše škola, za kterou celý tým soutěží, a kontaktní e-mail celého týmu. Tato mailová adresa bude používána při kontaktu s týmem, tedy při zasílání důležitých informací o soutěži. Pokud chcete, aby informace dostávali všichni členové týmu, můžete do tohoto pole zapsat více adres oddělených čárkami.

Pozor! Letos bude Contest pravděpodobně provozován současně v Praze, v Ostravě a v Bratislavě. Všechna místa budou navzájem propojena a soutěžící tedy budou mít informace o počtu příkladů vyřešených všemi týmy. Chcete-li se raději zúčastnit Contestu v Ostravě nebo v Bratislavě, zvolte příslušné místo v položce Místo. Tím dáváte najevo své preference. Nemůžeme zaručit, že bude možné vaši volbu vyplnit, neboť to záleží především na kapacitě místností.

Další položky se vyplňují pro každého člena týmu zvlášť:

příjmení, jméno
Vyplňte v současné době používané příjmení a křestní jméno, v obou případech však BEZ POUŽITÍ DIAKRITIKY! Háčky a čárky ve jméně máte možnost doplnit v jiné položce.
rodné číslo
Zapište rodné číslo bez pomlčky, tedy 10 číslic v řadě za sebou. Pokud by byl členem týmu někdo, kdo rodné číslo nemá (například cizinec), zapište jeho datum narození ve formátu RRMMDD.
škola, fakulta, ročník
Vyplňte název fakulty, kterou daný člen týmu studuje, a oficiální ročník studia. Název vysoké školy se vyplňuje za celý tým dohromady, všichni členové musí být ze stejné vysoké školy.
Pro usnadnění automatického zpracování je třeba, aby všichni používali stejný způsob zápisu fakult a vysokých škol. Vyplňte proto takovou zkratku, jaká je použita v DNS doméně vaší školy či fakulty (koncová součást internetové adresy), a to velkými písmeny. Například CUNI (Karlova univerzita), MFF (Fakulta matematicko-fyzikální), VSLIB (TU Liberec), VSE apod. Pokud vaše fakulta nemá vlastní doménu, použijte běžně používanou zkratku (FEL - Fakulta elektrotechnická).
příjmení CZ, jméno CZ
Tyto dvě položky slouží k vyznačení diakritiky ve jméně. Pokud vaše jméno nebo příjmení obsahuje "české" znaky, zapište jej do této položky a diakritická znaménka vyznačte vhodným znakem ZA PÍSMENEM. Jako čárku použijte apostrof, jako háček znak "je menší", jako kroužek písmeno "o", jako umlaut dvojtečku a podobně. Pokud se například jmenujete Žabák, napište do pole příjmení "Zabak" a do pole příjmení CZ "Z<aba'k".
Prosím, používejte uvedené značky a nikoli přímo písmena s diakritikou, i když je váš operační systém umožňuje.
domovská stránka
Pokud máte na Internetu svoji domovskou stránku a pokud na ni chcete mít v seznamu soutěžících uveden odkaz, vyplňte do tohoto políčka příslušné URL.
město, adresa, PSČ
Do těchto položek zapište adresu trvalého bydliště. Minimálně uveďte město, ve kterém bydlíte, ostatní položky jsou nepovinné.
e-mailové adresy jednotlivých členů
Tyto adresy jsou (narozdíl od kontaktního e-mailu) nepovinné a nemusíte je uvádět.

Veškeré údaje zapsané do tohoto formuláře budou využity pouze pro účely soutěže v programování.

CTU Open Contest (české kolo), 2003

Vysoká škola Kontaktní e-mail Místo
Příjmení Jméno Rodné číslo Fakulta Ročník
Příjmení CZ Jméno CZ URL domovské stránky
Město (obec) Adresa PSČ E-mail
Příjmení Jméno Rodné číslo Fakulta Ročník
Příjmení CZ Jméno CZ URL domovské stránky
Město (obec) Adresa PSČ E-mail
Příjmení Jméno Rodné číslo Fakulta Ročník
Příjmení CZ Jméno CZ URL domovské stránky
Město (obec) Adresa PSČ E-mail


Které údaje jsou povinné?

V následující tabulce jsou označeny všechny povinné položky, bez jejichž vyplnění nebude přihláška akceptována. Také je uvedeno, které z vyplněných údajů jsou veřejné, tj. které budou vystaveny na WWW stránkách soutěže.

Položka povinná veřejná
kontaktní e-mail celého týmu Ano Ne
příjmení a jména členů Ano Ano
rodná čísla členů Ano Ne
škola, fakulta, ročník Ano Ano
trvalé bydliště, město Ano Ne
adresa a PSČ Ne Ne
e-mail jednotlivých členů Ne Ano
domovské stránky členů Ne Ano